Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Ажилчны район
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 37
Байгуулагдсан огноо 1965,04.14
Тайлбар

177_1-4.pdf

1965-4-14-нд  Ардын  Их Хурлын  Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр зарлигаар Нийслэл Улаанбаатар хотын Ардын Депутатуудын Хурлын  харьяа  Ажилчин, Найрамдал, Амгалан, Зүүнсэлбэ, Сүхбаатар, Хоршоолол, Чингэлтэй, Толгойт, Октябрь, Төмөр замын хороог татан буулгаж, Сүхбаатар, Октябрийн, Ажилчин, Найрамдлын районыг байгуулж Улаанбаатар хотын районы АДХ-ын сонгуулийгорон нутгийн хурлын 7 дахь удаагийн ээлжит сонгуультай хамтатган явуулахаар тогтоожээ.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ардын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн 1965-04-14 79 дүгээр зарлиг Ажилчны район
АИХ-н тэргүүлэгчдийн зарлиг 1958-10-18 145
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Ардын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн 1992-09-23 Хан-Уул дүүрэг
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-06-06 177 “Улаанбаатар хотын Раойны АХГЗ-ны Боловсролын хэлтсийн дүрэм”
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

11-2-347_162.pdf

  1. 177_1-4.pdf
  2. 1967.08.03-202.pdf