Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нийслэлийн тогтвортой амьжиргаа төсөл-2
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 285
Байгуулагдсан огноо 2008.01.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монгол Улсын Сангийн сайдын тушаал 2008-02-11 56 Тогтвортой амьжиргаа төсөл-2