Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр "Улаанбаатар таймс" сонин
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 198
Байгуулагдсан огноо 1929.04.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МАХН-ын Төв хорооны тогтоол 1929-04-05 37 Улаанбаатар хотын мэдээ
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1955-01-26 Улаабаатарын мэдээ сонин
1990-05-01 Улаанбаатар сонин
Хувьчлагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
НИТХ-ын тогтоол 2005-06-22 130
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.06.22-130.pdf