Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 146
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр ХУД-ийн Туул тосгоны хүн эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 246
Байгуулагдсан огноо 1964.08.12
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗөвлөлийн тогтоол 1964-08-12 173 Ажилчны районы 14 дүгээр хорооны эмнэлэг
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
1973-01-01 Ажилчны районы нэгдсэн эмнэлгийн харьяанд 15 ортой больниц нээн ажилуулж
1984-01-01 Биеэ даасан Тосгоны эмнэлэг болон одоог хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

tuultosgoniihunemneleg.pdf