Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 26
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Эмийн ургамал бэлтгэх контор
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 228
Байгуулагдсан огноо 1968.09.06
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Эрүүл мэндийн яамны сайд, Монгол Эм импекс Нэгдлийн ерөнхий захирал 1990-01-02 А/151 Уламжлалт эм, эмийн ургамлын пүүс
Эрүүл мэндийн яамны сайдын 1997-12-19 А/182 Уламжлалт эм, эмийн ургамал компани
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-26 371 Эм хангамж компани /УҮГ/-ын дүрэм
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-12-26 371 Эмийн сангийн төвийн дүрэм /УҮГ/
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

371_1-9_Page_9-2.pdf

Түүхчилсэн лавлах ulamjlalt-em.pdf