Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 31
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2008.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2008-01-02 68 Нийслэлийн шүүхийн шинжилгээний алба