Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 27
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Сонгинохайран дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 220
Байгуулагдсан огноо 1954.01.02
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Эрүүл мэндийн яам, УБ хотын АДХГЗ-ны хамтарсан тогтоол, тушаал 1991-03-26 39/84
Эрүүл мэндийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан захирамж, тушаал 1992-01-02 89/140 Сонгинохайрхан эрүүл мэндийн нэгдэл
Татан буугдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар
ЭМГ-ын даргын 1993-01-01 60 дугаар тушаалаар 14-р төвийг татан буулгасан
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/59 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 12 Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

songinohairhanduurgiineruulmendiinnegdel.pdf

1991.03.26 - 39. 83.pdf

59_1-4-1.pdf

12_1-4-1.pdf