Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 118
Байгуулагдсан огноо 1988.09.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1988-09-01 216 Пионер сурагчдын сургалт үйлдвэрлэлийн төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-14 Б/65 Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-03-14 Б/65 Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн дэргэдэх Хүүхэд залуучуудын сургалт амралтын Дэлхий Ази зуслангийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

65_1-7-1.pdf

tuuhchilsen lavlah.pdf