Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 25
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр "Энэрэл" эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 211
Байгуулагдсан огноо 1998.04.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МУ-ын Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан тушаал, захирамж 1998-04-06 А/84, А/68
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Монгол Улсын Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын 0000-00-00
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монгол улсын Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд, Нийслэлийн засаг дарга нарын тушаал, захирамж 1998-04-06 А/84, А/68 Улаанбаатар хотын Энэрэл эмнэлгийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

eronhiiheltes.pdf 

177_1-4.pdf

1998.04.06 - 84.68.pdf