Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 22
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Монгол-Солонгосын хамтарсан Ионсей Найрамдал эмнэлэг
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 249
Байгуулагдсан огноо 1994.04.01
Тайлбар

Монгол Солонгосын хамтарсан Ионсей Найрамдал Эмнэлэг нь МУ-ы Их Хурлын 1993 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн хүрээнд Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Яам, БНСУ-ын Ионсей Их Сургуулийн хооронд байгуулсан гэрээний дагуу УБ хотын ЗДТГазар ба БНСУ-ын Ионсей Их сургуулийн 50 : 50 хувийн хөрөнгө оруулалттайгаар 1994 оны 4-р сарын 1-нд байгуулагдсан.  

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
1994-04-01 Ионсей найрамдал эмнэлэг