Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 15
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Онцгой байдлын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 129
Байгуулагдсан огноо 2004.02.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2004-01-13 08 Гамшгаас хамгаалах газар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2004-01-02 51 Нийслэлийн Иргэний хамгаалалтын штаб, Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийг нэгтгэж нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах штаб болсон
МУ-ын ЗГ-ын тогтоол 2005-01-02 48 Нийслэлийн Онцгой байдлын газар
Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын тушаал 2008-02-12 74 Бүтэц орон тоо өөрчлөгдсөн
Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын тушаал 2010-10-19 445 12 хэлтэс, 1 алба, 1 салбар, 1 шуурхай бүлэг, 13 гал унтраах ангитай болсон.
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Ерөнхий сайдын захирамж 2004-02-11 17 Дүрмийг баталсан
НЗД-ын захирамж 1997-04-10 А/63 Нийслэлийн байнгын онцгой комиссын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-05 04 Нийслэлийн байнгын онцгой комиссын дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-04-25 161
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 2005.04.25-161.pdf

2. 63_1-11-1.pdf

3. 04_1-10-1.pdf

4. NOBG _tuuhchilsen lavlah.pdf