Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Амаржих газар
Байгууллагын нэр Клиникийн I Амаржих газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 176
Байгуулагдсан огноо 1968.01.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Монгол Улсын Засгийн газрын 1928-04-03 59 дугаар Улаанбаатар хотын клиникийн 1 дүгээр амаржих газар байгуулагдсан.
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1967-12-30 396 1968 онд Клиникийн амаржих газар болгон өргөтгөсөн байна.
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 1dugeeramarjihgazar.pdf

2. 1-eer.amarjih_tuuhchilsen.lavlah.pdf