Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллага
Байгууллагын нэр Хүүхдийн клиник сувилал-41
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 272
Байгуулагдсан огноо 1962.12.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1962-10-12 II цахилгаан станцын ажилчдын ясли
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
УБ хотын АДХГЗ, Эрүүл мэндийн газрын захирамж, тушаал 1991-01-02 А/39, 83, 108 Сувилалын ясли
Эрүүл мэндийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан тушаал, захирамж 2001-01-02 98/197, Хүүхдийн клиник сувилал-41
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

huuhdiinkliniksuvilal41.pdf

1991.03.26 - 39. 83.pdf