Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 19
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 259
Байгуулагдсан огноо 1970.07.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ны Эрүүлийг хамгаалах газар 1970-07-01 126 Хүүхдийн II больниц
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД, ЭМСайдын тушаал 1991-01-02 СБ-ын районы
НЗД, ЭМСайдын тушаал 1997-01-02 А08/06
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/59 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 12 Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

suhbaatarduuregeruulbendiinnegdelpdf.pdf 

59_1-4-1.pdf

12_1-4-1.pdf