Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 1
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Засаг захиргаа нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Агаарын чанарын алба
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар -
Байгуулагдсан огноо 2009.01.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2009-01-02 14 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Агаарын чанарын алба
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2009.01.02 - 14.pdf