Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 21
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Мэдээлэл, холбоо, хэвлэл мэдээлэл
Байгууллагын нэр Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 281
Байгуулагдсан огноо 2005.01.26
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2005-01-26 22 Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2007-12-19 648 Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэдээллийн технологийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2005-03-01 70 Мэдээллийн технологийн газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.03.01-70.pdf

2005.01.26 - 22.pdf

648_1-6-1.pdf