Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Монголын Хүүхдийн ордон
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 115
Байгуулагдсан огноо 1958.08.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1958-08-22 276 УБ хотын Пионер сурагчдын төв ордон
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
Монголын хүүхдийн байгууллагын төв зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол 1990-01-02 90 Монголын Хүүхдийн ордон
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1958.08.22-276.pdf

tuuhchilsen lavlah-1.pdf

tuuhchilsen lavlah-2.pdf