Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 24
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 96
Байгуулагдсан огноо 1997.03.05
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-05 А/32 НЗД-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн Халамжийн алба
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.03.05 - 32.....pdf