Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 33
Байгуулагдсан огноо 1962.11.24
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
МАХН-ын Төв хорооны Улс төрийн товчооны тогтоол 1962-11-24 363 УБ хотын АДХГЗ-ны дэргэд Улаанбаатар хотын Нийгэмлэгүүдийг удирдах товчоо
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
БНМАУ-ын СнЗ-ийн тогтоол 1965-10-06 361 Улаанбаатар хотын Биеийн тамир, спортын эвлэлийн зөвлөл
НЗД-ын захирамж 1994-04-07 А/54 Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын хороо
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1955-05-26 76 хотын биеийн тамир спортын хэргийг эрхлэх хорооны түр дүрмийг батлах тухай
НЗД-ын захирамж 1997-03-05 Б/51 Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх биеийн тамир спортын хорооны дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 09 Биеийн тамир, спортын хорооны дүрэм
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2005-04-25 160
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2005.04.25-160.pdf

1955.05.26-76..pdf

51_1-3-1.pdf

09_1-4-1.pdf