Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 306
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр Оюун санаад бүрэн дунд сургууль /Баянзүрх дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.09.09
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-09-09 А/194
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.09.09-A194.pdf