Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 20
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 87 дугаар цэцэрлэг /Октябрийн районы 4 дүгээр хороололд/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1982.09.02
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ны тогтоол 1982-09-02 195 87 дугаар цэцэрлэг
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1. 1982.09.02.195.jpg

2. 87tsetserleg_tuuhchilsen.lavlah.pdf