Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 92
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Оюуны мэлмий" дунд сургууль /Чингэлтэй дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2001.06.11
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-06-11 283 Оюуны мэлмий дунд сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2001.06.11.283.jpg