Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 69
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Сод-Эрдэм" бага сургууль /Баянгол дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 2002-04-30 186 Сод-Эрдэм бүрэн дунд сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2002.04.30.186.jpg