Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 63
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр "Төгс эрдэм" бага сургууль /Сүхбаатар дүүрэг/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 2000.09.26
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗДЗахирамж 2000-09-26 320 Төгс эрдэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

2000.09.26.320.jpg