Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 54 дүгээр сургууль /“Эрдмийн ундраа цогцолбор сургууль” 77,78-тай нийлсэн/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо 1983.08.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1983-08-25 172 54 дүгээр сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1983.08.25.172.jpg