Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 7
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 46 дугаар сургууль /”Сэтгэмж” цогцолбор/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

46-р бага сургуулийг 8 жилийн дунд сургууль болгох

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1972-09-01 196
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1972.09.14.196.jpg