Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 45 дугаар сургууль /Сүхбаатарын район/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар

Бага сургуулийг 8 жилийн сургууль болгон өргөтгөх

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
АДХГЗ-ны тогтоол 1973-09-13 181
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1973.09.13.181.jpg