Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 43 дугаар сургууль /”Эрдмийн Өргөө цогцолбор сургууль”. 56-р сургуультай нийлсэн/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо 1985.08.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1985-08-29 145 43 дугаар сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1985.08.29.145.jpg