Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 2
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Суурь болон бүрэн дунд боловсролын байгууллага
Байгууллагын нэр 56 дугаар сургууль /”Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль” 43-р сургуультай нийлсэн/
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 181
Байгуулагдсан огноо 1987.12.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
УБ хотын АДХГЗ-ы тогтоол 1987-12-18 355 56 дүгээр сургууль
АДХГЗ-ы тогтоол 1973-09-13 181 56-р бага сургууль
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1987.12.18.355.jpg