Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Төсөв, санхүү
Байгууллагын нэр Нийгэм Эдийн засгийн бодлогын зөвлөл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.01.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-01-28 16 Нийгэм эдийн засгийн бодлогын зөвлөл
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Нийслэлийн засаг даргын захирамж 0000-00-00 А/109 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Эдийн засаг нийгмийн бодлогын хэлтсийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.01.28-16.pdf

109_1-9_Page_9-2.pdf