Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 4
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал
Байгууллагын нэр Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.05.18
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-05-18 146 Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-10-31 317 Улаанбаатар хотын АХГЗ-ны Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2003-06-17 256 Нийслэлийн гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

 1991.05.18 - 146.pdf

317_1-5_Page_5-2.pdf

256_1-18-1.pdf