Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 10
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн харьяа байгууллага
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Өнгөт гэрэл зургийн төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.03.28
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-03-28 97 Өнгөт гэрэл зургийн төв
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.03.28-97.pdf