Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Залуучууд спорт хороо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 94
Байгуулагдсан огноо 1991.08.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
БНМАУ УБ хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны тогтоол 1991-08-01 235 Залуучууд спорт хороо
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1991.08.01-235.jpg