Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр Баянхошуу, Баруун нарангийн номын сан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1980.12.10
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы захирамж 1980-12-10 330
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1980.12.10-330.jpg