Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 133
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Амаржих газар
Байгууллагын нэр Төрөх дундын угаалгын шинэ салбар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1980.11.27
Тайлбар

 АДХГЗ-ны 1989 оны 161-р тогтоолоор хүчингүй

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1980-11-27 296
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1980.11.27-296.pdf