Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Барилга, хот төлөвлөлт
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын Барилга захиалагчийн товчоо
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1979.01.15
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1979-01-15 8
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1969-11-20 392 Барилга захиалагчийн товчооны дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1981-06-11 141 УБХ-э барилга захиалагчийн товчооны дүрэм
Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны тогтоол 1987-09-02 253 Хотын барилга захиалагчийн товчоонд дагаж мөрдөх шагналын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2007-07-17 330 Нийслэлийн Барилга захиалагчийн товчоо ОНӨҮГ-ын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1981.161_Page_7-2.pdf

1987.09.02-253.pdf

1969.11.20-392_Page_3-2.pdf

1979.01.15-08.pdf

330_1-6-1.pdf