Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 5
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Соёл урлаг, спорт
Байгууллагын нэр ОСГ-ны 3, 8 дугаар хорооны номын сан
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1979.11.29
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
АДХГЗ-ы тогтоол 1979-11-29 296
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1979.11.29-296.jpg