Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 6
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Хот тохижилт, нийтлэг үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Улаанбаатар хотын хот тохижилтын хэлтэс
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 31
Байгуулагдсан огноо 1997.07.23
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын хэлтэс 2006-09-13 444 Хот нийтийн аж ахуйн хэлтэс
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-07-23 Б/171 Хот тохижилт компани /УҮГ/-ийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2000-05-24 145 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, хот тохижилтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-17 40 Цэцэрлэгжилт компани /УҮГ/-ийн дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

171_1-6-1.pdf

145_1-6-1.pdf

40_1-5-1.pdf

2006.09.13-444.jpg