Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 8
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Салбарын ангилал Хөдөө аж, ахуй, байгаль орчин
Байгууллагын нэр Нийслэлийн Байгаль орчин, экологийн хяналтын газар
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 169
Байгуулагдсан огноо 2001.01.08
Тайлбар

НЗД-ын 2003 оны 39 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон.

Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 7
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1992-01-25 18 Улаанбаатар хотын Байгаль орчин хяналтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/61 Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчны хяналтын газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 1999-12-16 247 Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн ангийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 07 Байгаль орчин, экологийн хяналтын газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

18_1-8_Page_8-2.pdf

 61_1-4-1.pdf

247_1-3-1.pdf

2001.01.08 - 7.pdf