Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 26
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллага
Салбарын ангилал Эрүүл мэнд - Дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, нэгдсэн эмнэлэг
Байгууллагын нэр Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар 225
Байгуулагдсан огноо
Тайлбар
Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1999-10-07 А/212 БГД-ийн Нэгдсэн эмнэлэг
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-03-11 Б/59 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 12 Эрүүл мэндийн газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

bayangolduuregeruulmendiinnegdel.pdf 

59_1-4-1.pdf

1999.10.07 -212.pdf

12_1-4-1.pdf