Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 84
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Дөрвөн-луу хүнсний зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.12.25
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-12-25 А/250
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.12.25-250.pdf