Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 83
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Нерж хүнсний зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.12.23
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-12-23 А/248
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.12.23-248.pdf