Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 9
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Нийслэлийн Боловсролын байгууллага
Салбарын ангилал Хүн ам, нийгмийн халамж
Байгууллагын нэр Сургалт үйлдвэрлэл халамжийн төв, Хүүхэд хамгаалал төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1991.08.21
Тайлбар

Сургалт үйлдвэрлэл халамжийн төв, Хүүхэд хамгаалал төвийг нэгтгэв

Өөрчлөн байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэрийн өөрчлөлт
НЗД-ын захирамж 1999-09-30 А/214 Хөдөлмөр хүмүүжил-сургалтын төв
Дүрмийн өөрчлөлт
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
Улаанбаатар хотын АХГЗ 1991-08-21 255 Улаанбаатар хотын Хүүхдийн төлөө төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 1999-09-30 214 Хөдөлмөр хүмүүжил-сургалтын төвийн дүрэм
НЗД-ын захирамж 2001-01-08 18 Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дүрэм
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

255_1-5_Page_5-2.pdf  

1999.09.30-214.pdf

18_1-5-1.pdf