Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 94
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Хан-Эрдэнэ ХХК хүнсний бөөний төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.07.22
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-07-22 А/132
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.07.22-132.pdf