Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 93
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр "Макс импэкс" ХХК-ийн хүнсний бөөний төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1999.05.06
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1999-05-06 А/84
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1999.05.06-84.pdf