Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 96
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр СН трейд ХХК-ийн хүнсний бөөний худалдааны төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.08.20
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-08-20 А/187
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.08.20-187.pdf