Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 86
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа газар
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Эх булаг хүнсний бөөний төв
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1998.07.14
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1998-07-14 А/161
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1998.07.14-161.pdf