Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 82
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр БЗД-ийн техникийн "Цахлай" зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.09.01
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-09-01 А/171
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.09.01-171.pdf