Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 81
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Бусад
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр Орхон зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.07.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-07-03 А/122
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.07.03-122.pdf