Ерөнхий мэдээлэл
Д/д 80
Засаг захиргааны нэгжийн ангилал Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба
Салбарын ангилал Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Байгууллагын нэр БЗД-ийн Модон материалын зах
Төрийн архивын хөмрөгийн дугаар
Байгуулагдсан огноо 1997.07.03
Тайлбар
Байгуулагдсан
Шийдвэр Огноо Дугаар Нэр
НЗД-ын захирамж 1997-07-03 А/121
Тогтоол, шийдвэрийн цахим эх хувь

1997.07.03-121.pdf